Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Spel i en föränderlig värld SOU 2006:11

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lotteriutredningen har haft i uppdrag att se över lagstiftningen inom spel- och lotteriområdet med tanke på utvecklingen på spelmarknaden och inom EG-rätten. Utredningen ifrågasätter om den svenska lagstiftningen är förenlig med EG-rätten. Utredningen anser att det inte går att lagstifta mot konkurrens från utländska aktörer. Utredningen har lämnat förslag på anpassningar med utgångspunkt i det gällande regelverket. Utredningen skissar också på ett alternativt system med licenser som både svenska och utländska spelanordnare får söka. Med detta system ökar konkurrensen och privata vinstintressen tillåts samtidigt som spelen skulle stå under svensk kontroll.