Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Kulturdepartementet

De kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan – om förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet Skr. 2023/24:109

Publicerad

I skrivelsen redovisas hur den kyrkoantikvariska ersättningen har använts under perioden 2002–2022. Skrivelsen behandlar också tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena, kunskaps- och kompetensfrågor, samverkan mellan Svenska kyrkan och myndigheterna inom kulturmiljöområdet och de kyrkliga kulturminnenas vård- och underhållsbehov. I det sista kapitlet lyfts två framtidsfrågor: finansieringen av förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet och beredskapsfrågor.

Ladda ner:

Laddar...