Skrivelse från Justitiedepartementet

Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik Skr. 2021/22:203

Publicerad

I skrivelsen kommenterar regeringen Integritetsskyddsmyndighetens slutsatser, iakttagelser och rekommendationer i rapporten Integritetsskyddsrapport 2020 – redovisning av utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik (IMY Rapport 2021:1).

Ladda ner: