Skrivelse från Finansdepartementet

2021 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2020/21:140

Publicerad

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2020/21.

Ladda ner:

I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.