Regeringens skrivelse: Riksrevisionens rapport om medfinansiering av statlig infrastruktur Skr. 2011/12:139

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.