Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Årsredovisning för staten 2011 Skr. 2011/12:101

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska utfallet i staten 2011. Skrivelsen omfattar en uppföljning av de budgetpolitiska målen, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt övriga finansiella befogenheter, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, utvecklingen av statsskulden, redovisning och riskanalys av statliga garantier och krediter och nationellt intygande samt avgifter till och bidrag från EU. En redovisning av åtgärder som vidtagits eller avses att vidtas med anledning av Riksrevisionens granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen lämnas. Vidare lämnas information om myndigheter som fått revisionsberättelse med avvikande mening eller reservation.

----------------------------------------------------

Riksdagen fattade den 20 juni 2012 beslut om skrivelsen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Laddar...