Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Årsredovisning för staten 2007 Skr. 2007/08:101

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna skrivelse presenteras årsredovisningen för staten 2007. Årsredovisningen innehåller en grundlig genomlysning av hur statens finanser har utvecklats under året. Här redovisas resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt det slutliga utfallet på statsbudgetens inkomsttitlar och anslag. Dessutom finns uppföljningar av bland annat de budgetpolitiska målen, statliga garantier samt avgifter och bidrag till och från EU. Riksdagen har behandlat årsredovisningen för staten 2007 och Riksrevisionens granskning av årsredovisningen. Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Riksdagen avslutar ärendet den 18 juni 2008 utan att göra några tillägg. Läs mer om beslutet på riksdagens webbplats.
Laddar...