Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Årsredovisningen för staten 2006 Skr.2006/07:101

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det samlade ekonomiska utfallet för 2006 ger en positiv bild när det gäller utvecklingen av statens finansiella resultat och ekonomiska ställning. Överskottet i de offentliga finanserna ökade från 2,9 procent av bruttonationalprodukten (BNP) 2005 till 3,1 procent 2006, vilket överstiger det av riksdagen fastställda målet för 2006 med 2,6 procentenheter. Utgiftstaket för 2006 klarades med en marginal på 11,8 miljarder kronor. Utgifterna under utgiftstaket som andel av BNP uppgick till 31,5 procent, en minskning med knappt 1 procentenhet jämfört med 2005. Överskottet i statsbudgeten uppgick till 18,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4,3 miljarder kronor jämfört med 2005. Resultaträkningen uppvisade 2006 ett överskott på 104 miljarder kronor. Jämfört med 2005 har resultatet förbättrats med 67 miljarder kronor. Statsskulden har minskat med 41 miljarder kronor. Som andel av BNP har statsskulden minskat från ca 47 till 43 procent.
Laddar...