Skrivelse från Justitiedepartementet

Tillämpningen i Sverige av den europeiska arresteringsordern Skr. 2005/06:62

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av tillämpningen av den svenska lagstiftningen med anledning av rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna. Redogörelsen omfattar tiden den 1 januari 2004 till och med den 30 juni 2005. Vidare lämnar regeringen sin bedömning av de frågor som har uppmärksammats vid utvärderingen.