Hoppa till huvudinnehåll

Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige Prop. 2023/24:62

Publicerad

I propositionen föreslås en ny lag som ger regeringen befogenhet att i vissa fall meddela föreskrifter om förbud mot att med vissa färdmedel transportera personer som saknar giltiga identitetshandlingar till Sverige.

Ladda ner:

Regeringen ges också befogenhet att meddela föreskrifter om sanktionsavgifter för den som bryter mot ett sådant förbud. Om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, ska regeringen få meddela sådana föreskrifter som avses i lagen.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Laddar...