Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina Prop. 2023/24:25

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2023.

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag om ett bemyndigande för
regeringen att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av ammunition,
reservdelar till tidigare skänkt materiel, kommunikationsutrustning samt
infanterimateriel, såsom personlig utrustning och vapen för infanteristrid,
som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid. Förslaget är
en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde
med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina