Proposition från Finansdepartementet

Ändrad placering av betalstation för trängselskatt i Hagastaden Prop. 2022/23:80

Publicerad

I propositionen föreslås att trängselskatt ska tas ut för resor på gator som nyanläggs med anledning av utbyggnaden av Hagastaden i Stockholm.

Ladda ner:

Förslaget innebär att ringen som avser betalstationen Solnabron i bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt flyttas åt nordöst för att täcka in de nya gatorna. Syftet med förslaget är att upprätthålla trängselskattens funktion.

Trängselskatt bör tas ut för resor på de nya gatorna från och med den tidpunkt då gatorna öppnar för trafik. Det är för närvarande inte möjligt att med exakthet säga när detta kommer att ske. Lagändringarna föreslås därför träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut