Proposition från

Infektion med ett visst orthopoxvirus och ändring i smittskyddslagen Prop. 2021/22:254

Publicerad

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2022:440) om att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ett visst orthopoxvirus.

Ladda ner:

Regeringen föreslår också att sjukdomen infektion med apkoppvirus ska anges som en allmänfarlig sjukdom i bilaga 1 till smittskyddslagen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Pressmeddelande