Proposition från Justitiedepartementet

Sekretess för ljuddämpare Prop. 2021/22:185

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i offentlighets- och sekretess­lagen som innebär att uppgifter om ljud­dämpare även i fort­sätt­ningen ska kunna om­fattas av sekretess och att sekretess­bestäm­mel­serna ska förtyd­ligas.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Sekretess för ljuddämpare (utkast till lagrådsremiss)

    I utkastet lämnas förslag på ändringar i offentlighets- och sekretess­lagen som inne­bär att ljuddämpare även i fort­sätt­ningen ska kunna omfattas av sekre­tess och att sekretessbestämmelserna förtyd­ligas.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Sekretess för ljuddämpare

    Regeringen föreslår ändringar i offentlighets- och sekretess­lagen som inne­bär att uppgifter om ljud­dämpare även i fortsätt­ningen ska kunna omfattas av sekretess och att sekretess­bestäm­melserna ska förtydligas.

Proposition (1 st)

  • Sekretess för ljuddämpare

    Regeringen föreslår ändringar i offentlighets- och sekretess­lagen som innebär att uppgifter om ljud­dämpare även i fort­sätt­ningen ska kunna om­fattas av sekretess och att sekretess­bestäm­mel­serna ska förtyd­ligas.

Riksdagsbeslut (1 st)