Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper Prop. 2020/21:46

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare en ändring i statens budget för 2020 för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

Regeringen avser att utöka antalet ersättningsberättigade dagar inom de tillfälliga förmånerna viss sjukpenning i förebyggande syfte, viss smittbärarpenning och viss tillfällig föräldrapenning, från 90 till högst 184. Det föreslås att medel som motsvarar kostnadsökningen för sjukpenning i förebyggande syfte tillförs berört anslag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...