Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag Prop. 2019/20:142

Publicerad

Ladda ner:

Många av Sveriges 1,2 miljoner små och medelstora företag har drabbats hårt av den pågående spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Företagens omsättning har kraftigt reducerats, vilket medför inkomstbortfall och innebär att många företag har ett akut finansieringsbehov. Kreditinstituten har kapital och likviditet för att kunna ge krediter, men ytterligare åtgärder behöver vidtas för att upprätthålla kreditmarknadens funktionssätt. Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut kreditgarantier om sammanlagt högst 100 000 000 000 kronor till kreditinstitut som bedriver verksamhet i Sverige för lån till i första hand små och medelstora företag, som på grund av det nya coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt bedöms vara livskraftiga. Företagen ska ha sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...