Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Budgetpropositionen för 2007 Prop. 2006/07:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 16 oktober 2006 överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2007 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens inkomster och utgifter för budgetåret 2007. Den 6 december 2006 fattade riksdagen beslut om att säga ja, med några ändringar, till propositionen när det gäller riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftstaket, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Riksdagen fattade också beslut om förslaget till tilläggsbudget för 2006. Det slutliga beslutet om propositionen togs den 21 december.
Laddar...