Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändrade regler om när avkastningsskatt ska redovisas av vissa skattskyldiga.

Förändringen gäller vilket beskattningsår de som har ett brutet räkenskapsår och som innehar bl.a. en utländsk pensions- eller kapitalförsäkring ska ta upp skatteunderlag för avkastningsskatt och vad som i dessa situationer ska avses med beskattningsår i skatteförfarandelagen. Syftet med förslaget är att endast en deklarationstidpunkt per år ska bli aktuell för varje skattskyldig.

Dessutom klargörs att räkenskapsåret är beskattningsår för svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar i vissa lagar.

I lagrådsremissen lämnas också förslag om att svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar med säte i Sverige ska återinföras som skattskyldiga till avkastningsskatt för innehav av bl.a. utländsk pensions- eller kapitalförsäkring.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2014.