Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Skattskyldighet till avkastningsskatt samt ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian lämnar Finansdepartementet förslag till ändrade regler om när avkastningsskatt ska redovisas av  vissa skattskyldiga. Förändringen gäller vilket beskattningsår de som innehar bl.a. en utländsk pensions- eller kapitalförsäkring ska ta upp skatteunderlag för avkastningsskatt och vad som i dessa situationer ska avses med beskattningsår i skatteförfarandelagen. Bland annat ändras tidpunkten för när en inkomstdeklaration ska lämnas.

Finansdepartementet föreslår dessutom att beskattningsår ska vara detsamma som räkenskapsår för svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar i vissa lagar. Detta eftersom det i dag saknas reglering för vad som ska avses med beskattningsår för dessa.

I promemorian lämnas dessutom förslag om att svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar med säte i Sverige ska återinföras som skattskyldiga till avkastningsskatt på grund av innehav av bl.a. en utländsk pensions- eller kapitalförsäkring. Avsikten har hela tiden varit att dessa bolag och intressegrupperingar ska vara skattskyldiga, men en icke avsedd följd av en terminologisk ändring har gjort att de inte längre omfattas av skattskyldigheten till avkastningsskatt. Denna brist vill nu Finansdepartementet rätta till.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2014