Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Straffrättsliga åtgärder mot korruption och tjänstefel Dir. 2024:14

Publicerad

En särskild utredare ska se över den straffrättsliga lagstiftningen om korruption och tjänstefel. Syftet med översynen är att säkerställa att lagstiftningen är effektiv, ändamålsenlig och anpassad till Sveriges internationella åtaganden.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • utvärdera tillämpningen av 2012 års reform och ta ställning till om den
    straffrättsliga lagstiftningen är effektiv och modern eller om det finns
    behov av förändringar och lämna nödvändiga författningsförslag,
  • bedöma vilka författningsändringar eller andra åtgärder som behövs för att anpassa svensk rätt till det nya EU-direktivet om bekämpning av korruption, och
  • ta ställning till om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas och, oavsett ställningstagande i sak, lämna författningsförslag som innebär att tjänstefelsansvaret utvidgas till att omfatta även annat än åtgärder som vidtagits vid myndighetsutövning.

Uppdraget ska redovisas senast den 25 juli 2025.

Laddar...