Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Skärpta krav för att förvärva svenskt medborgarskap Dir. 2023:129

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag på skärpta krav för svenskt medborgarskap. Syftet är att stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle där individen stärks och ökar sina möjligheter att aktivt delta i samhället.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • föreslå ett krav på längre hemvist i Sverige för att förvärva
  medborgarskap,
 • föreslå vilka ytterligare kunskaper om det svenska samhället och svensk
  kultur som ska krävas för att förvärva medborgarskap,
 • föreslå ett krav på egenförsörjning för att förvärva medborgarskap,
 • föreslå ett skärpt krav på hederligt levnadsätt för att förvärva
  medborgarskap,
 • ta ställning till om det bör införas ett krav på medborgarskapssamtal,
  avläggande av lojalitetsförklaring eller liknande ceremoniellt inslag som
  ska utgöra slutpunkt i processen att förvärva medborgarskap,
 • ta ställning till om förfarandet för prövning av barns befrielse av
  medborgarskap bör ändras, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Det ingår inte i utredarens uppdrag att lämna förslag på grundlagsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2024.