Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård Dir. 2023:98

Publicerad

Den medicinska kompetensen i kommunal hälso- och sjukvård bör stärkas. En särskild utredare ska därför lämna förslag som stärker kommunernas möjligheter att säkra tillgången till läkare i kommunal hälso- och sjukvård.

Ladda ner:

Utredaren ska också föreslå åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för
personal- och kompetensförsörjningen inom den kommunala hälso- och
sjukvården. Utredningen tillsätts mot bakgrund av Tidöavtalet, som är en
överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna,
Kristdemokraterna och Liberalerna.

Utredaren ska bl.a.

 • analysera och redogöra för kommunernas nuvarande förutsättningar att
  anlita läkare på regionernas bekostnad och effektiviteten i nuvarande
  system,
 • föreslå en ordning där kommuner kan anställa läkare,
 • analysera och föreslå åtgärder för hur det ska bli mer attraktivt för läkare
  och andra relevanta legitimerade yrkesutövare att arbeta i den
  kommunala hälso- och sjukvården, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.


Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2024.