Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Likvärdiga betyg och meritvärden Dir. 2023:95

Publicerad

En särskild utredare ska analysera och lämna förslag på förändringar i betygssystemet och systemet för meritvärdering. Förslagen ska syfta till att betyg och meritvärden från grundskolan och gymnasial nivå mer rättvisande speglar elevers ämneskunskaper samt till att motverka betygsinflation.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • analysera för- och nackdelar med systemet för betygssättning och
  meritvärdering i det svenska skolväsendet i relation till andra länders
  system, till av Skolverket presenterade modeller och till av utredaren
  vidareutvecklade eller framtagna modeller,
 • lämna ett huvudförslag, samt ett alternativt förslag på en systemförändring
  som innebär att resultat på nationella prov, examensprov,
  eller liknande, kan användas för att öka likvärdigheten i betyg eller
  meritvärden,
 • lämna förslag på hur betygsinflation och bristande likvärdighet i
  betygssättning kan motverkas även i ämnen som inte har nationella
  prov, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 februari 2025.

Laddar...