Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En översyn av de osjälvständiga brottsformerna Dir. 2023:85

Publicerad

En särskild utredare ska göra en bred översyn av de osjälvständiga brottsformerna i 23 kap. brottsbalken. Syftet med översynen är att skapa ett modernt, lättillgängligt och ändamålsenligt regelverk som ger uttryck för en skärpt syn samt tillgodoser intresset av effektiv lagföring av brott och ger utrymme för att döma till ansvar för osjälvständiga brott i fler fall än i dag.

Ladda ner:

Utredaren ska analysera och ta ställning till hur straffansvaret för osjälvständiga brott bör utvidgas och förändras för att på ett mer effektivt sätt motverka brott, särskilt brott som begås inom ramen för organiserad brottslighet. Utredaren ska också lämna författningsförslag som ger uttryck för en skärpt syn på sådan brottslighet. 

Uppdraget ska redovisas senast den 16 september 2024.

Laddar...