Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp inom den sociala barnavården Dir. 2010:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp inom den sociala barnavården (S 2006:05) har sedan 2006 arbetat med att granska allvarliga övergrepp och vanvård vid institutioner, i fosterhem eller i familjehem inom den sociala barnavården. Utredningen intervjuar alla som frivilligt tar kontakt och dokumenterar intervjuerna. Drygt 1 000 personer har anmält sig för bidra med sina intervjusvar och ytterligare intervjuer är inbokade till mars 2011. Utredningens slutdatum är satt till den 30 december 2009. Utredaren har därför begärt förlängd tid. Regeringen beslutade därför den 14 januari 2010 att förlänga utredningstiden till den 30 september 2011.

Laddar...