Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov Dir. 2008:120

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Mot bakgrund av att Försvarets radioanstalt endast kommer att bedriva signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet enligt den inriktning som regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten bestämmer, uppdras åt en särskild utredare att - kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden, - utreda hur detta behov ska kunna tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt, och - lämna fullständiga författningsförslag i frågan. Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 30 juni 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...