Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2007:171

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 april 2007 direktiv till utredningen om Patientsäkerhet och tillsyn m.m. S 2007:06 (dir. 2007:57). Utredningen har tagit namnet Patientsäkerhetsutredningen.