Hoppa till huvudinnehåll
Förordningsmotiv från Utbildningsdepartementet

Förordningsmotiv för förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, Fm 2021:1 Fm 2021:1

Publicerad

Denna ändring i förordning (2020:115) innebär att en huvudman som håller en grundskola öppen får, när det gäller högstadiet, göra vissa undantag från skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning eller förläggning om det behövs för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel eller om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas.

Ladda ner:

Förordning träder i kraft den 11 januari 2021.

Laddar...