Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Promemoria En mer ändamålsenlig reglering av spridningen av flera växtskyddsmedel KN2023/00157

Publicerad

I denna promemoria lämnas förslag som syftar till att åstadkomma en mer ändamålsenlig reglering i fråga om spridning av flera växtskyddsmedel. Det föreslås att begränsningen i 2 kap. 35 a § bekämpningsmedels-förordningen av antal behandlingar för den som sprider flera växtskyddsmedel som innehåller ett och samma verksamma ämne på en och samma yta tas bort. Det föreslås vidare att regleringen om överskridande av villkor för dosering förtydligas. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Ladda ner:

Laddar...