Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

En rätt för licenshavare att behandla uppgifter om lagöverträdelser Fi2024/00220

Publicerad

I denna promemoria föreslås att det ska införas en rätt för licenshavare med licens för vadhållning enligt 8 kap. spellagen (2018:1138) att för vissa ändamål behandla uppgifter om att någon kan ha begått ett visst brott.

Ladda ner:

Behandling av sådana personuppgifter föreslås vara tillåten om det är nödvändigt för att granska ett spel om pengar i syfte att upptäcka fusk, bedrägeri och annan brottslig verksamhet, för att kontrollera och rapportera avvikande spelmönster och misstankar om manipulation av resultat inom sport med avseende på vadhållning samt för att kontrollera och rapportera om en spelare deltagit i vadhållning i strid med idrottens regelverk om matchfixning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2024.

Laddar...