Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Promemoria Undantag från krav på färdskrivare Fö2023/01823

Publicerad

I promemorian föreslås att det i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. införs ett undantag från krav på färdskrivare för Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Ladda ner:

Laddar...