Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Promemoria om obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg

Publicerad

Under våren 2022 infördes en skärpning av kravet på skyldigheten att registrera uppgifter om ombordvarande på passagerarfartyg efter kontroll av giltig identitetshandling. Skärpningen innebar att man tog bort begränsningen om att detta bara skulle gälla om det fanns skäl att anta att uppgifter som lämnats utan att styrkas med identitetshandling kunde vara oriktiga.

Ladda ner:

Den införda skärpningen förlängdes i augusti 2022 och skulle upphöra att gälla den 31 december 2022. Ännu en förlängning beslutades i december 2022 och denna skulle upphöra att gälla den 30 juni 2023. I samband med den förlängningen infördes också en begränsning av skärpningen för resor som startar i Sverige. Slutligen beslutades en förlängning under juni 2023 och denna ska upphöra att gälla den 31 december 2023. Denna promemoria innehåller ett förslag att förlänga den nu gällande ordningen till och med den 30 juni 2024.