Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider

Publicerad

Utredningen föreslår en ny schablonregel för beräkning av ränteskillnadsersättning vid förtidsbetalning av en bostadskredit med bunden ränta. Förslaget syftar till att förstärka konsumentskyddet och samtidigt medföra positiva effekter för samhällsekonomin.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Laddar...