Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång Fi2023/01601

Publicerad

I denna promemoria föreslås att bestämmelserna om behöriga myndigheter i 2 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska ändras på så sätt att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt EU-förordningen.

Ladda ner:

Enligt lagen (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång bestämmer regeringen vilka förvaltningsmyndigheter under regeringen som ska vara behöriga myndigheter enligt EU-förordningen. Enligt lagen får regeringen även meddela föreskrifter om vilka kommunala myndigheter och enskilda organ som ska vara behöriga myndigheter.

Det har framstått som oklart om regeringen behöver peka ut myndigheter som behöriga enligt EU-förordningen för att dessa ska vara skyldiga att tillämpa denna. Av EU-förordningen framgår det redan vilka som är att anse som behöriga myndigheter.

I denna promemoria föreslås därför att bestämmelserna om behöriga myndigheter i 2 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska ändras på så sätt att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt EU-förordningen. Det blir upp till varje myndighet och enskilt organ att själv identifiera sig som behörig myndighet enligt EU-förordningen. Som en följd av ändringen i lagen föreslås att bilagan till förordningen (2022:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska upphöra och att hänvisningen i förordningen till bilagan tas bort. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

    I denna promemoria föreslås att bestämmelserna om behöriga myndigheter i 2 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska ändras på så sätt att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt EU-förordningen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

    I lagrådsremissen föreslås att bestämmelserna om behöriga myndigheter i 2 § lagen (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska ändras på så sätt att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt EU-förordningen.

Proposition (1 st)

  • Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

    I propositionen föreslås att bestämmelserna om behöriga myndigheter i 2 § lagen (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska ändras på så sätt att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt EU-förordningen.

Laddar...