Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Större flexibilitet i föräldrapenningen – utökade möjligheter att använda dubbeldagar S2023/01375

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att antalet dagar, som föräldrar kan använda för samma barn och tid, utökas från 30 dagar till 60 dagar.

Ladda ner:

För att ytterligare öka flexibiliteten föreslår departementet  att dubbeldagar ska kunna användas fram till dess att barnet är 15 månader, i stället för nuvarande 12 månader.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition