Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Exklusiv leverantör av gemensamma informationstjänster i U-space-luftrum

Publicerad

I promemorian föreslås en förordningsändring som pekar ut Luftfartsverket som exklusiv leverantör av gemensamma informationstjänster i samtliga U-space-luftrum i Sverige. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Ladda ner: