Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet Ds 2021:29

Publicerad

Ladda ner:

En utredning har haft i uppdrag att identifiera hinder och föreslå lösningar för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av illegalt spel. Utredningen har också haft i uppdrag att utreda hur arbetet mot matchfixning kan stärkas samt överväga behovet av justerade regler om sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättsla­gen.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)