Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Införandet av en familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal Ds 2020:24

Publicerad

Socialdepartementet lämnar tre likvärdiga förslag för hur införandet av familjeveckan kan ske. Förslagen skiljer sig åt för hur många dagar med ledighet och familjedagspenning föräldrarna föreslås kunna ta ut. I övrigt stämmer förslagen dock överens. I lagförslagen anges därför tre alternativa förmånstider.

Ladda ner:

Familjedagspenning nytt begrepp

Socialdepartementet föreslår en ny föräldrapenningsförmån i socialförsäkringsbalken. Förmånen ska kallas familjedagspenning.

Vissa följdändringar

Socialdepartementet föreslår också att föräldraledighetslagen samt vissa delar i socialförsäkringsbalken och annan lagstiftning med anknytning till föräldrapenningsförmåner förändras.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Införandet av en familjevecka påbörjas

    Regeringen föreslår att införandet av familjeveckan påbörjas. Familjeveckan ska utformas som en föräldrapenningförmån. Förmånen ska kallas familjedagspenning och ge rätt att vara ledig från jobbet.

Proposition