Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Skillnader mellan Försvarsberedningens och Försvarsmaktens underlag inför försvarspolitiska propositionen Fö2019/01212/MFI

Publicerad

Promemorian Sammanställning av skillnader mellan Försvarsberedningens rapport Värnkraft (Ds 2019:8) och Försvarsmaktens underlag inför den försvarspolitiska propositionen m.m.

Ladda ner:

Syftet med denna sammanställning är att:

  • tydliggöra skillnaderna mellan Försvarsmaktens underlag inför den
    försvarspolitiska propositionen 2021–2025 (Fö2019/01212/MFI)
    och Försvarsberedningens förslag i rapporten Värnkraft, Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025 (Ds 2019:8),
  • tydliggöra eventuell problematik kring s.k. dubbelinteckning av
    ekonomiska medel, samt
  • tydliggöra åtgärderna mot det som kallas överplanering.

Sammanställningen bygger på Försvarsberedningens rapport Värnkraft, Försvarsmaktens redovisning den 15 november 2019 av underlag inför den försvarspolitiska propositionen 2021–2025, Ekonomistyrningsverkets iakttagelser i arbetet med underlag till försvarspolitisk proposition den 15 november (Fö2018/01425/MFI), Försvarsmaktens budgetunderlag för 2019 (Fö2018/00323/MFI) respektive för 2020 (Fö2019/00250/MFI) samtkompletterande upplysningar som har lämnats av företrädare för Försvarsmakten och Ekonomistyrningsverket.