Remissammanställning: I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040

Publicerad Uppdaterad

Remissammanställning av remissvar avseende betänkandet av SOU 2021:48 Utfasningsutredningen , "I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040".

Ladda ner: