Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nytt energipaket för att stärka Ukrainas motståndskraft

Publicerad

Regeringen presenterar i dag ett nytt energipaket till Ukraina på 650 miljoner kronor. Det nya energistödet bidrar till att trygga Ukrainas energiförsörjning så att grundläggande samhällstjänster som skolor, sjukhus, transporter, vattenförsörjning och näringsliv kan fortsätta att fungera.

– Tillgången till energi är avgörande för att hålla det ukrainska samhället, ekonomin och näringslivet i gång. Sveriges stöd till Ukraina är kraftfullt och långsiktigt. Ryssland riktar alltmer sina attacker mot det ukrainska energisystemet i syfte att slå ut viktig samhällsinfrastruktur. För att stärka Ukrainas motståndskraft ökar vi nu vårt stöd till energiområdet, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Sverige stöttar Ukraina politiskt, militärt, humanitärt och genom stöd till uppbyggnad, näringsliv och utveckling. Ukraina är numera den största bilaterala mottagaren av svenskt bistånd. Det nya svenska stödet till energiinfrastruktur finansieras från biståndsbudgeten och hanteras av Sida på uppdrag av regeringen. Det nya stödet består av två delar:

  • 500 miljoner kronor genom organisationen Energy Communitys fond Ukraine Energy Support Fund
  • 150 miljoner kronor genom FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Ukraine Energy Support Fund samlar finansiellt stöd från regeringar, internationella organisationer och finansieringsinstitutioner för att stödja de mest akuta behoven inom den ukrainska energiförsörjningen, som exempelvis inköp av teknisk utrustning. Fonden leds av den internationella organisationen Energy Community.

Stödet genom UNDP kommer att gå till finansiering av brådskande uppbyggnad av energiinfrastruktur i Ukraina. Behovet av teknisk utrustning och andra resurser för energiproduktion som generatorer, transformatorer, installationer och utbildning av personal är stort. På grund av de akuta behoven kommer Charkiv att prioriteras, men även andra områden i Ukraina kommer att kunna ta del av stödet, så som Odessa, Kiev och Mykolaiv.

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist

Om Sveriges stöd till Ukraina

Det samlade svenska stödet till Ukraina sedan februari 2022 uppgår i dag till drygt 37 miljarder kronor (3,3 miljarder euro). Den 17 juli antog regeringen en ny bilateral strategi för Ukrainas uppbyggnad. Ukraina är numera den största mottagaren av svenskt bistånd och den bilaterala biståndsstrategin uppgår till 6 miljarder kronor.

Laddar...