Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Tillskott till Kriminalvården

Publicerad

Fler platser behövs för att Kriminalvården ska kunna hantera den fortsatt mycket ansträngda beläggningssituationen. Regeringen föreslår därför att Kriminalvårdens anslag ökas med 1,38 miljarder kronor innevarande år i den kommande vårändringsbudgeten, vilket är en satsning som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Att med samhällets samlade kraft trycka tillbaka den organiserade brottsligheten är en av regeringens högsta prioriteringar. Det grova våldet måste minska och tryggheten återupprättas. För att detta ska realiseras har regeringen inlett den största offensiven mot organiserad brottslighet någonsin. Detta innefattar stora satsningar på Kriminalvårdens expansion.

Beläggningssituationen i Kriminalvården är sedan flera år mycket ansträngd. Antalet häktade och dömda har det senaste året ökat snabbare än vad som tidigare beräknats. Antalet häktes- och anstaltsplatser behöver därför öka ytterligare redan i år och Kriminalvården måste ges förutsättningar att fortsätta stärka sin kapacitet för att kunna ta emot häktade och dömda. Regeringen föreslår därför medel för att öka antalet häktes- och anstaltsplatser och för att kunna hantera andra kostnader kopplade till platstillskottet. Det är samtidigt viktigt att myndigheten kan upprätthålla en god säkerhet och ett effektivt återfallsförebyggande arbete.

Kriminalvårdens pågående och omfattande expansion innebär att myndighetens kostnader beräknas att öka kraftigt de kommande åren. Det är därför särskilt viktigt att Kriminalvården bedriver ett målinriktat arbete för att minska dygnskostnaderna. Regeringen avser därför att ge myndigheten ett förnyat uppdrag om att föreslå ytterligare åtgärder som kan minska dygnskostnaden.

En översyn av häktes- och fängelselagarna ska också genomföras för se över delar som kan underlätta för Kriminalvården i den pågående expansionen.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...