Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utökar stödet till Sveriges Domstolar

Publicerad

Den utmanande samhällsutvecklingen ställer krav på utökade resurser inom många områden och myndigheter, inte minst inom rättsväsendet. Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten för 2024 att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs Sveriges Domstolar, vilket är en satsning som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Syftet med tillskottet är att domstolarna ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet i takt med övriga satsningar på rättsväsendet.

Brottsutvecklingen har ökat arbetsbördan på domstolarna, bland annat genom större mål. Domstolarna har rekryterat mer personal för att bemöta denna arbetsbörda, vilket har lett till ökade kostnader. Samtidigt har kostnader för säkerhet genom exempelvis fler ordningsvakter ökat.

Regeringen föreslår därför utökat stöd till Sveriges Domstolar för att verksamheten ska kunna fortgå i takt med övriga satsningar på rättsväsendet. Det utökade stödet är viktigt för att bibehålla rättssäkerheten och upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna.

Det har tidigare aviserats att Sveriges Domstolars anslag beräknas öka från 7 till 8,2 miljarder kronor mellan 2023 och 2026.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl

Genvägar

Laddar...