Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår sänkt skatt på snus och höjd skatt på cigaretter

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag om sänkt skatt på snus samt höjd skatt för bland annat cigaretter och röktobak. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024.

Skatten på tobakssnus är i dag klart lägre än skatten på cigaretter och röktobak, eftersom cigaretter och röktobak bedöms utgöra en större hälsofara. Denna skillnad bör återspeglas ytterligare och det finns därför skäl att sänka skatten på tobakssnus med cirka 20 procent. Det innebär att priset på en dosa snus förväntas sänkas med cirka 3 kronor.

Skatten på de flesta tobaksprodukter, inklusive cigaretter och röktobak, ska även höjas med cirka 9 procent. Eftersom inflationen den senaste tiden har varit högre än tidigare prognoser har skatten för 2024 blivit lägre än om de senaste två skattehöjningarna inte hade genomförts. De höjningarna har därmed inte fått den avsedda effekten. En höjd skatt och därmed högre priser på cigaretter och röktobak kan bidra till att minska rökningen.

Regeringen föreslår inga förändringar av skatten för tobaksfritt snus eller e-vätskor men bedömer att det finns skäl att dessa skatter årligen ska räknas upp med inflationen, vilket redan i dag sker för tobaksprodukter. På så sätt kommer förhållandet mellan skatterna på tobak och nikotin att vara samma över tid.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Laddar...