Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förslag om fortsatt separata tak för rot- och rutavdragen Fi2024/01007

Publicerad

I promemorian föreslås att rot- och rutavdragen ska ha separata tak även efter 2024.

Ladda ner:

I den sakpolitiska överenskommelsen mellan Sverigedemokraterna,
Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna (Tidöavtalet) redovisas
ett antal reformambitioner på skatteområdet som ska förverkligas under
mandatperioden. Tidpunkten för när de olika reformerna ska genomföras
är beroende av kommande bedömningar av det ekonomiska läget,
reformutrymmet och finansieringsbehovet. När regeringen tillträdde
inleddes arbetet med de olika reformerna. Därutöver har ett antal andra
skattefrågor aktualiserats på olika politiska områden.

Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att skatteförslagen
kan förberedas genom remittering och granskning av Lagrådet. För att
möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter
remitteras därför denna promemoria från Finansdepartementet. Om de
skatteåtgärder som nu remitteras kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025, och i vilken omfattning och med vilken
dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet
och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga
arbetet med budgetpropositionen.

I promemorian föreslås att rot- och rutavdragen fortsatt ska ha separata
tak. Förslaget medför ändring i lagen (2024:000) om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (2024:000) om ändring i lagen
(2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete och
lagen (2024:000) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Laddar...