Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår en reform av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Publicerad

Alla barn har rätt till en trygg och ljus framtid. Barns rättigheter rätt och principen om barnets bästa är prioriterade frågor för regeringen. Ambitionen är att åstadkomma ett paradigmskifte för att barnets rättigheter ska få bättre genomslag i tvångsvårdslagstiftningen för barn och unga. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen en reform av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Från och med år 2025 avser regeringen avsätta 38 miljoner kronor årligen för att genomföra reformen.

- De barn och unga som vårdas med stöd av LVU är en särskilt utsatt grupp. Det behövs en lag som tillgodoser dessa barns och ungas behov av skydd, trygghet och stabilitet och som är enkel att förstå och tillämpa. Nu stärker vi alla LVU-placerade barns och ungas rättigheter och värnar deras rätt till en trygg och ljus framtid, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är en skyddslagstiftning för barn och unga. LVU ska trygga samhällets möjligheter att kunna ge barn och unga den vård och den behandling som de behöver i situationer när frivilliga insatser inte är möjliga.

Den nya lagen som kommer att föreslås innebär en omarbetning av nuvarande LVU för att stärka principen om barnets bästa och göra lagen enklare att förstå och att tillämpa. Den föreslås bygga på förslag från två utredningar: Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71) och Riksdagens promemoria Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU (S2022/04724).

Regeringen avser att avsätta 38 miljoner kronor årligen från och med år 2025 för reformen av LVU. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.