Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ersättningen för höga sjuklönekostnader upphävs

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition att bestämmelserna om ersättning för höga sjuklönekostnader i lagen (1991:1047) om sjuklön ska upphävas. Bestämmelserna slutar gälla från den 1 juli 2024.

Ersättningen för höga sjuklönekostnader infördes 2015, med motivet att skydda små och då särskilt nystartade företag för oförutsedda utgifter som en anställds sjukfrånvaro kan innebära. Förmånen har dock visat sig vara svår att kontrollera då handläggningen till stor del är automatiserad för att minska arbetsgivarnas regelbörda. De felaktiga utbetalningarna antas vara stora, något som konstaterats av både Riksrevisionen och Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Ersättningen utgör endast en marginell del av arbetsgivarnas samlade sjuklönekostnader, cirka 5 procent. Bedömningen är att avskaffande av ersättningen inte bör vara avgörande för ett företags existens eftersom det i de allra flesta fall rör sig om relativt små summor. Avskaffandet innebär samtidigt minskad administration för arbetsgivarna då sjuklönekostnader inte längre behöver rapporteras i arbetsgivardeklarationerna.

Förslaget innebär att arbetsgivare kan ansöka om ersättning i arbetsgivardeklarationen fram till och med den 30 juni 2024. Ersättningen, i form av kreditering på skattekontot, sker 2025. Detta eftersom Försäkringskassan beslutar om ersättningen efter kalenderårets utgång baserat på arbetsgivarnas uppgifter i arbetsgivardeklarationen. Försäkringskassan lämnar sedan uppgifter till Skatteverket som behövs för kreditering på arbetsgivarnas skattekonton.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...