Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utökade möjligheter för bakgrundskontroller i kommunerna

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge en utredare i uppdrag att, i ett så kallat snabbspår, se över om kommunerna bör få utökade möjligheter att göra bakgrundskontroller av anställda och personer som erbjuds anställning eller uppdrag inom kommunerna.

Det finns en risk för att personer med koppling till organiserad brottslighet söker anställning inom offentlig förvaltning i syfte att få tag på information eller påverka beslutsfattande. Att bygga robusthet mot otillåten och otillbörlig påverkan är ett av fem mål i Sveriges första strategi mot organiserad brottslighet. Det handlar om att värna integriteten i det offentliga beslutsfattandet och om att förebygga hot från insidan i form av insiders och infiltratörer.

– Den organiserade brottsligheten är systemhotande. Det handlar bland annat om infiltration och otillåten påverkan, och behovet av att öka motståndskraften mot detta är stort. Frågan aktualiseras inte minst i landets kommuner, och därför är det angeläget att se över utrymmet för dem att göra kontroller mot till exempel belastningsregistret, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Att personer med kopplingar till den organiserade brottsligheten, hålls borta från den offentliga förvaltningen, är helt avgörande för att minska riskerna för infiltration. Kommunerna ska ha tillräckliga verktyg för att kunna säkerställa detta när de anställer personal, säger Camilla Brodin (KD), gruppledare i riksdagen.

– Det är viktigt att allmänhetens förtroende för de offentliga institutionerna är starkt. I ljuset av det är det självklart att kommunerna ska ha rätt verktyg för att hålla personer med kopplingar till organiserad brottslighet borta från offentliga anställningar, säger Martin Melin (L), talesperson i polisfrågor.

För att skydda sig mot hoten från organiserad brottslighet är det angeläget att kommunerna har lämpliga verktyg för att kunna genomföra noggranna och säkra rekryteringsprocesser. Ett sådant verktyg är möjligheten att kontrollera om anställda och personer som erbjuds anställning eller uppdrag har gjort sig skyldiga till eller misstänks för brott. I dag är tillgången till uppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret begränsad och endast ett fåtal myndigheter har tillgång till registren.

Utredaren ska mot den bakgrunden bland annat:

  • ta ställning till hur kommunerna i fler fall ska kunna kontrollera personer som erbjuds anställning eller uppdrag inom kommunerna mot belastningsregistret och misstankeregistret,
  • ta ställning till om det bör vara möjligt för kommunala arbetsgivare att göra kontroller mot belastningsregistret och misstankeregistret under pågående anställning, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen kommer att bedrivas i snabbspår och ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...