Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Maria Hemström Hemmingsson blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen

Publicerad

Regeringen har beslutat att anställa Maria Hemström Hemmingsson som ny generaldirektör och chef för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som generaldirektör och chef på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Ladda ner:

Maria Hemström Hemmingsson har lång erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor från sin tid som forskare, under sin tid som departementsråd på Arbetsmarknadsdepartementet och som generaldirektör för IFAU. Maria Hemström Hemmingsson kommer att tillträda tjänsten den 1 mars 2024.

– Jag ser fram emot att Maria Hemström Hemmingsson ska leda det viktiga arbetet på Arbetsförmedlingen och myndighetens arbete med att bli mer effektiv med ett tydligt fokus på kärnverksamheten. När regeringen har sökt efter en ny generaldirektör har det just handlat om att hitta en person som kan ta sig an detta viktiga arbete och med god erfarenhet av att leda myndigheter. Regeringen har även sedan tidigare tillsatt en ny ordförande och nya styrelseledamöter i syfte att få en styrelse som kan bidra i arbetet med ökad effektivitet och fokus på kärnverksamhet.

– Jag vill även passa på att tacka Lars Lööw för hans insats som vikarierande generaldirektör och även hans tidigare arbete som överdirektör för Arbetsförmedlingen, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Bättre matchning och ökad rörlighet

– En väl fungerande arbetsmarknad är av stor betydelse för välståndet i Sverige. Alla som kan arbeta ska arbeta, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Regeringen fortsätter arbetet med att återupprätta arbetslinjen. Alla som kan arbeta ska arbeta. Det är en förutsättning för det svenska välfärdssamhället. Arbetsmarknadspolitiken behöver därför utformas så att fler kommer i arbete och att den blir mer kostnadseffektiv. Arbetet med personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa ska prioriteras. För att möta behoven på arbetsmarknaden gav regeringen i årets regleringsbrev Arbetsförmedlingen bland annat ett nytt mål om att förbättra matchningen och stödja kompetensförsörjningen genom bland annat etableringsjobb, nystartsjobb och matchningstjänster samt genom att öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, lönebidrag och antalet övergångar till utbildning. Arbetsförmedlingen ska också öka den geografiska och yrkesmässiga rörligheten.

Arbetsförmedlingen ska också bidra till det övergripande målet att andelen felaktiga utbetalningar från svenska myndigheter ska minska och stärka sitt arbete med en effektiv och rättssäker ärendehandläggning.

Presskontakt

Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark
Laddar...