Förtydligande angående regeringens överväganden om insatser i Röda havet

Publicerad

Det har under dagen förekommit olika uppgifter i media om eventuella svenska insatser i Röda havet.

Regeringen överväger olika alternativ för eventuella svenska bidrag till den EU-ledda insatsen Operation Aspides och/eller den USA-ledda insatsen Operation Prosperity Guardian. Dessa operationer är defensiva och syftar till att skydda civil sjöfart.

Ett svenskt deltagande i de USA-ledda insatserna mot markmål i Jemen är inte aktuellt.

Att skicka fartyg till Röda havet är inte heller aktuellt.

Houthiernas angrepp på den civila sjöfarten i Röda havet har allvarliga konsekvenser. Både svensk import och export berörs. Några av Sveriges viktigaste exportvaror, däribland järnmalm, stål och trävaror, påverkas särskilt.

Angreppen i Röda havet kan alltså i förlängningen slå hårt mot svensk ekonomi och svenska arbetstillfällen.

Några beslut har ännu inte fattats. Regeringen kommer fortsatt att informera och föra en dialog med företrädare för riksdagens samtliga partier.

Regeringens överväganden baseras på underlag som Försvarsmakten har tagit fram.